Renta Norm

Documentation

De Rentanorm, ontwikkeld door Renta in samenspraak met specialisten op het gebied van schadebeoordeling, geldt sedert jaren als standaard voor de inspectie van aanvaarbare gebruiksschade en niet-aanvaarbare schade op personenwagens die terug geleverd worden op het einde van een leasingcontract. De norm richt zich tot bestuurders, wagenparkbeheerders, garages, experten, transportfirma’s en alle andere partijen die betrokken zijn bij de evaluatie van schade op het einde van een huurperiode.

Onderaan kan u de Renta Normen voor Personenwagens en bestelwagens in PDF Formaat downloaden

Draagwijdte

De Rentanorm is een leidraad maar is voor niemand bindend, ook niet voor de Renta-leden, tenzij de
betrokken partijen uitdrukkelijk wensen te werken volgens de hier besproken criteria. Deze handleiding
wil betwistingen helpen te voorkomen, maar biedt geen antwoord op élke denkbare situatie.
Renta is geen arbiter en kan niet aangesproken worden in geval van betwisting. Wij doen ook geen
uitspraak over de bedragen die aangerekend worden voor niet-aanvaardbare schades. Deze kunnen sterk
uiteenlopen naar gelang het merk en type voertuig, de aard van de schade en de contractuele afspraken
tussen leasemaatschappij en leasingnemer.

Type voertuigen

Er bestaat een aparte norm voor personenwagens en bestelwagens.
Onder personenwagens moet in de context van deze norm worden begrepen: alle voertuigen behoudens
degene die ingeschreven zijn als ‘lichte vrachtauto’ of ‘vrachtauto’ (zie inschrijvingsbewijs).

De Norm

De sectie over de algemene staat van het voertuig bevat een aantal basisregels waaraan elk voertuig moet voldoen bij de inspectie.

Het onderdeel exterieurschade beschrijft welke koetswerk- en andere schades aan de buitenkant van het
voertuig wél en niet als gebruiksschade in aanmerking komen. Het aantal gebruiksschades per koetswerkpaneel dat in deze norm als ‘aanvaardbaar’ wordt gecatalogeerd, is echter beperkt en afhankelijk van de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig. De schades boven het maximum aanvaarde aantal zal worden aangerekend, zelfs indien ze als aanvaardbaar gedefinieerd staan in deze norm. Voor korte-termijn
huurwagens is deze norm niet aangewezen.
Bij de interieurschade vindt u de regels waaraan het interieur moet voldoen.

FAQ (veelgestelde vragen)

Als u vragen heeft, lees dan eerst de FAQ, waar u antwoorden vindt op de meest gestelde vragen i.v.m. de teruglevering van uw voertuig.