Mobia Automotive Management School

Onze sector staat voor pittige uitdagingen. De shift naar duurzaam ondernemen en multimodaliteit, nieuwe technologieën, veranderd consumentgedrag, een krappe arbeidsmarkt, dit zijn maar enkele voorbeelden waarover de automotive sector zicht buigt.  Daardoor worden klassieke samenwerkingsverbanden en rollen in vraag gesteld en de zoektocht naar rendabiliteit en nieuwe waardeproposities een dagelijkse uitdaging voor elke onderneming. Strategisch en agile kunnen beslissen wordt belangrijker dan ooit.  

Mobia, het samenwerkingsverband tussen Febiac, Traxio en Renta, wil managers en high potentials in de mobiliteitssector helpen zich te verruimen en toekomstgericht over deze vraagstukken na te denken om zo innovatie in hun onderneming binnen te brengen.  

In navolging van de succesvolle edities van de “Febiac Advanced Automotive Managementopleiding” en de “Automotive Business Class” van Educam verenigen de mobiliteitsfederaties Febiac, Traxio en Renta, samen met Educam en ICHEC, hun krachten en richten ze zich tot alle managers uit de mobiliteitssector met een nieuwe blended managementopleiding.  

In de verschillende modules van de Mobia Automotive Management School brengen specialisten en ervaringsdeskundigen uit de business hun visie over de toekomst van het mobiliteitsbedrijf  en de respectieve businessmodellen en helpen ze de deelnemers kritisch na te denken over de fundamenten van het hedendaags management van een onderneming en leiderschap.  

De deelnemers versterken hun expertise en competenties in: 

Visie- en strategievorming 

Financieel inzicht en sturende KPI’s

Analysetechnieken en besluitvorming  

Dit toegepast op zowel sales als aftersales van een mobiliteitsonderneming.  

Interesse om deze opleiding te volgen? Investeren in een medewerker met potentieel?  

Schrijf hier in of vind meer informatie