Gedragscode private lease

Gedragscode Private Lease

Private lease van voertuigen (= leasing door een consument)  is ook in België stilaan gebruikelijk.  Naar schatting 15.000 consumenten doen al een beroep op deze vorm van leasing. Het leek de sectorverenigingen Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) en Renta dan ook nuttig om hieromtrent een gedragscode uit te werken met een aantal basisregels die door de aanbieders van private lease van voertuigen dienen nageleefd te worden dit met oog op een transparante overeenkomst met de consument. 

Deze gedragscode geldt voor de leden van de BVK en andere leasemaatschappijen aangesloten bij Renta die de gedragscode hebben onderschreven en is van toepassing op  nieuwe leasingovereenkomsten met particulieren,  gesloten vanaf 1 oktober 2019.  Het gaat over huurovereenkomsten op lange termijn (operationele leasing), waarbij de consument geen eigenaar is of wordt van het voertuig. De aanbieders van private lease van voertuigen verbinden zich er toe de hierin beschreven regels te respecteren met het oog op meer transparantie.

De gedragscode bestrijkt de volledige levensduur van de private-leaseovereenkomst : vanaf de reclame tot de totstandkoming van de overeenkomst en het latere verloop ervan. Daarnaast worden ook aspecten zoals de opzegging of beëindiging van de overeenkomst behandeld.