Car Pass en Renta ondertekenen samenwerkingsprotocol

Car-Pass en Renta ondertekenen vandaag  een overeenkomst om samen te strijden tegen het terugdraaien van kilometertellers van voertuigen. Deze praktijk verstoort immers grondig de handel in tweedehands voertuigen. Het benadeelt niet alleen zorgt voor onzekerheid bij de berekening van restwaarden, werpt een smet op de reputatie van alle eerlijke ondernemingen die betrokken zijn in deze handel en benadeelt latere eigenaars van het voertuig. Tenslotte vormt fraude met de kilometerteller een bedreiging voor de verkeersveiligheid omdat het voorgeschreven onderhoudsschema van het voertuig niet meer correct gevolgd kan worden.

Verschillende leasemaatschappijen en verhuurders op korte termijn werken reeds jaren nauw samen met Car-Pass. Het is de bedoeling van de huidige overeenkomst om deze samenwerking te formaliseren.  De leden van Renta opgesomd in bijlage zullen de volgende acties nemen om de tellerfraude te bestrijden:

1. Zij  delen op systematische wijze de kilometerstanden, die vastgesteld worden bij het nazicht op het ogenblik dat het voertuig de vloot van de verhuurder verlaat, samen met het chassisnummer en datum van het nazicht, aan de vzw Car-Pass mee. Zo  zal elke poging om de teller naderhand nog terug te draaien, onherroepelijk aan het licht komen op het Car-Pass certificaat.

2. Zij eisen van de bedrijven (garages, carrosseriebedrijven, bandencentrales, autoruitherstellers, enz.) die zij erkennen om after-sales activiteiten uit te voeren op de voertuigen uit hun vloot, dat deze hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, nauwgezet opvolgen.

3. Wanneer ze voertuigen rechtstreeks aan de eindconsument verkopen zullen ze tijdens het verkoopsgesprek de kilometerhistoriek afkomstig uit de databank van Car-Pass overlopen. Wanneer deze voertuigen geadverteerd worden op het internet, zullen zij steeds het Car-Pass OK label aanvragen, dat aantoont dat de kilometerstand correct is.

Renta zal er bij haar andere leden op aandringen om zich hierbij aan te sluiten.