Tussentijdse Cijfers KT en LT 2014 en eerste semester 2015

Statistics

De korte-termijn markt

Download onderaan de folder met upgedate cijfers uit de sector naar aanleiding van de Renta Happening 2015.

Statistieken

De Renta-leden die statistieken aanleveren over de korte-termijn markt vertegenwoordigen samen 90% van de verhuringen op luchthavens en in treinstations en ongeveer 80% van de lokale markt. Het betreft hier voornamelijk verhuur in het zakelijke segment. 
Om een beter inzicht te krijgen in de markt, werd in 2014 begonnen met het verzamelen van statistieken bij lokale verhuurders die vaak in het segment van de bestelwagenverhuur actief zijn. Sedert dit jaar zijn deze ook opgenomen in de statistieken.

Marktevolutie
Tussen 2013 en 2014 bleef het totale marktvolume nagenoeg stabiel. Het luchthaven/treinstation segment, in 2014 goed voor 24% van de totale korte-termijn huurmarkt, deed het andermaal opvallend goed met een groei van meer dan 19%. De omzet in dat segment steeg echter slechts met 8%, wat aangeeft dat de prijzen blijvend onder druk staan. De lokale (vnl. zakelijke) markt voor personenwagens daalde met 7% in volume en 10% in omzet. De bestelwagenmarkt ging fors vooruit met en omzetstijging van 13%.

De eerste 6 maanden van 2015 herstelde de lokale markt voor personenwagens (+8% volume, +3% omzet) en er worden opnieuw sterke volumestijgingen genoteerd in luchthavens en stations (+12% volume, +8% omzet) net zoals in de bestel- en vrachtwagens (+12% in volume en omzet). Globaal gaat de markt vooruit met 9% in volume en 6% in omzet.

Toelichting
De korte-termijn markt doet het volumematig goed de laatste tijd, maar de prijserosie blijft een probleem. De sector heeft wel een efficiëntieslag kunnen maken en de bezettingsgraad is beduidend toegenomen, van 75% in 2012 naar 83% in 2015.

De positieve trend heeft te maken met het economische herstel en met een toenemend aantal lease- en bedrijfswagens, waarvan de korte-termijn markt een graantje meepikt onder de vorm van aanloop-en vervangwagens.
Voorlopig breken in Belgie nieuwe initiatieven, zoals geautomatiseerde verhuur op uurbasis (car sharing) en peer-to-peer verhuur, niet echt door.

Lange-Termijn markt

Marktevolutie

De lange-termijn verhuurders noteerden in 2014 7% meer bestellingen dan in 2013. Het wagenpark groeide met 3,7 procent tot 333.820 voertuigen.
Midden 2015 groeide de vloot door tot bijna 341.000 eenheden Het aantal nieuwe bestellingen lag per einde juli 2015 ruim 9% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
De totale markt voor bedrijfswagens vertegenwoordigde 49% van het totaal aantal nieuwe inschrijvingen in België tijdens eerste semester van 2015. Dit is een stijging ten opzichte van 2014 (46%) en 2013 (47%). Zeer opvallend is dat de penetratie van nieuwe inschrijvingen door Renta-leden (operationele lease en korte-termijn verhuur samen) gevoelig toeneemt, in het eerste semester van 2013 41%, 2014 42% en in 2015 45%. Op het totaal aantal nieuwe inschrijvingen is dit 22%.
Zeer opvallende stijging ook in het bestelwagensegment: 21% van alle nieuw ingeschreven voertuigen in 2015 is een bestelwagen, in 2013 was dat 17% en in 2014 19%.

Merken
BMW bleef in 2014 het populairst: bijna 1 op 5 nieuw ingeschreven leasingwagens in 2014 was van dit merk, gevolgd door VW, dan Audi en Mercedes op de vierde plaats.
De premiummerken Audi, BMW, Mercedes en Volvo samen vertegenwoordigden 47,5% van alle nieuwe leasing-inschrijvingen. In 2015 stijgt dit door tot boven de 48%. Een evolutie die al jaren aanhoudt.

Verwachtingen
Operationele leasing blijft aan populariteit toenemen, klanten zoeken “ontzorging” van hun vloot en een vast budgettair kader. In het kader van een toenemende druk op de auto-mobiliteit nemen leasemaatschappijen meer en meer de rol van regisseur van de bedrijfsmobiliteit op zich. Verder in dit document kan u de standpunten van de sector over het Mobiliteitsbudget terugvinden, dat de weg zou moeten effenen naar meer multimodaliteit.