Geen ondoordachte ingrepen in fiscaliteit bedrijfswagens

Leasingsector stelt als alternatief een eenvoudig en praktisch mobiliteitsbudget voor

Renta, de federatie van de leasing- en autoverhuursector in België waarschuwt voor de gevolgen van blinde wijzigingen in de fiscaliteit van de bedrijfswagens. Recent verklaarde Minister van Financiën Van Overtveldt dat hij het bestaande systeem wil herbekijken.

De leasingsector stelt wel voor om werk te maken van fiscale hervormingen in het kader van het mobiliteitsbudget, dit om tot een vlottere en groenere bedrijfsmobiliteit te komen en werknemers en zelfstandigen hun bedrijfswagen te laten combineren met andere vormen van mobiliteit.

Taxshift?

Het afpakken van een extra-legaal voordeel om vervolgens met de vermeende opbrengst de lasten op lonen ‘voor iedereen’ te verlagen is gewoon een netto-shift van degenen die een firmawagen hebben naar degenen die er geen hebben.  Dit is vooral een sociale shift, die door werkgevers op één of andere manier gecompenseerd zal moeten worden naar de betrokken werknemers opdat ze hun menselijk kapitaal niet zouden verliezen. Dit werkt nog maar eens tegen de competitiviteit van onze bedrijven. Voor vele gebruikers van een bedrijfswagen is deze ook onmisbaar voor de uitoefening van hun beroep. Door de fiscaliteit ongunstiger te maken, tref je onvermijdelijk ook de thuisverpleegster en de loodgieter.  

Daarbij komt nog dat bedrijfswagens dubbel zo snel vernieuwd worden dan privé-voertuigen, wat ook de automobiel- economie in dit land ten goede komt en finaal ook de staatskas voedt.

File- en mileuleed?

De bedrijfswagen uit het verkeer halen, betekent meer privéwagens op de weg zetten. Volgens onze gegevens kruipt 85% van de bedrijfswagengebruikers in een privévoertuig indien ze dit voordeel verliezen. Wetende dat (slechts) 20% van de voertuigen op de Belgische wegen ingeschreven zijn op een bedrijf, dan gaan we naar een reductie van het verkeer met een schamele 3%... Bovendien zijn bedrijfswagens de schoonste voertuigen: privéwagens zijn ouder en vervuilender.

Mobiliteitsbudget

Er is natuurlijk wel een congestieprobleem en de maatschappij streeft naar meer duurzaamheid. Daarom moeten bedrijven en werknemers, al dan niet gebruikers van een firmawagen, de kans krijgen om hun mobiliteit zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren, in een eenvoudige fiscale en sociale context. Proefprojecten tonen aan dat deze benadering werkt.

Het federale regeerakkoord voorziet de invoering van een mobiliteitsbudget. Sedert enige tijd hebben verschillende partijen hun licht laten schijnen over de aanpak van dit systeem maar tot op heden ontbrak het aan een praktische aanpak.

Lees hier de volledige concrete aanpak die Renta voorstelt