Corona

Hierna vindt u een lijst met veelgestelde vragen door klanten en bedrijfswagengebruikers  die we permanent up to date zullen houden zolang de crisis aanhoudt.
 

OPGELET: alle antwoorden zijn onder voorbehoud van eventuele verdere nieuwe preciseringen.

* laatste update 06.01.21 *

 

Korte-termijn verhuur

Kan ik een voertuig huren en terug inleveren?

Jazeker. De verhuurders hanteren strikte maatregelen op vlak van hygiëne en social distancing in hun kantoren en zorgen voor een volledig gereinigd voertuig.

 

Mijn (leasing- of huur)voertuig

Welke maatregelen gelden voor verplaatsingen met de auto binnen België?

Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Mag ik naar het buitenland met mijn wagen?

Alle reizen naar het buitenland zijn momenteel ten zeerste afgeraden.

U kan via deze link alle informatie in verband met quarantaine en testing vinden en nagaan welke regels gelden in het land van bestemming of doorreisland.

Kan ik naar de technische controle met mijn wagen?

Vlaanderen

De keuringsstations zijn open voor alle keuringen. Plan tijdig uw bezoek en kom bij voorkeur op afspraak.

Indien u zonder afspraak komt – check eerst de live webcams – indien te druk: kom op een ander moment.

Brussel en Wallonië

De keuringscentra blijven open met strikte veiligheids- en sanitaire maatregelen en enkel op afspraak.

Financiële aspecten

Mag/kan de werknemer zijn bedrijfswagen behouden tijdens de periode dat hij verplicht moet telewerken?

Bij telewerk blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd verder bestaan. Dus ook het recht op loon. Het privégebruik van de bedrijfswagen vormt een loonvoordeel.

Indien de werknemer de bedrijfswagen in normale omstandigheden ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, blijft dit voordeel ook bestaan bij telewerk.  Het feit dat de werknemer geen woon-werkverplaatsingen meer heeft als gevolg van het verplicht telewerk, doet hier geen afbreuk aan.

Mag/kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus?

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever in eerste instantie gewaarborgd loon verschuldigd. Tijdens de periode gedekt door gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op loon en dus ook het voordeel van de bedrijfswagen. 
Eenmaal de periode van gewaarborgd loon verstreken, kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen. Het recht op loon is namelijk verloren gegaan.

Bij tijdelijke werkloosheid (om economische redenen of wegens overmacht) ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren. De werkgever kan dan ook beslissen om de bedrijfswagen terug te vorderen vanaf het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid, of vanaf een later moment.

Moet de werknemer de bedrijfswagen inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard.

Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook op de terbeschikkingstelling van de wagen. De werknemer wordt dan, vanaf de dag dat de wagen opnieuw ter beschikking staat, opnieuw belast op het bijhorende voordeel van alle aard.

Het verplicht inleveren van de bedrijfswagen tijdens een langdurige ziekteperiode of een periode van tijdelijke werkloosheid kan uiteraard voor verwarring en discussie zorgen. Een werkgever moet dus zeker nagaan of de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, ‘car policy’, het arbeidsreglement of …. regels vastleggen over de inlevering van de bedrijfswagen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode die niet gedekt is door gewaarborgd loon.

Let op! Als hierover nog geen regels zijn vastgelegd, betekent dit niet dat de werkgever de bedrijfswagen niet mag terugvorderen. Hij doet dit best wel in overleg met de betrokken werknemers.

Blijft een werknemer die verplicht telewerk doet belast op het VAA op de bedrijfswagen ook al wordt deze niet meer gebruikt?

De werknemer behoudt de mogelijkheid om de wagen verder te gebruiken voor persoonlijke verplaatsingen (binnen de algemene beperkingen die tijdens deze crisisperiode van kracht zijn).  De werknemer wordt dan ook verder belast op het VAA verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen.

Moet ik als werkgever de RSZ solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens blijven betalen?

Deze bijdrage blijft verschuldigd voor de maanden waarin er nog privégebruik van de wagen mogelijk was. Enkel wanneer er aantoonbaar geen privégebruik van de wagen mogelijk was gedurende een volledige kalendermaand, is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. De werkgever moet dit te allen tijde kunnen aantonen ten aanzien van de RSZ.