Corona

Hierna vindt u een lijst met veelgestelde vragen door klanten en bedrijfswagengebruikers  die we permanent up to date zullen houden zolang de crisis aanhoudt.
 

OPGELET: alle antwoorden zijn onder voorbehoud van eventuele verdere nieuwe preciseringen in het ministerieel besluit waarvan we deze week publicatie verwachten.
* laatste update 15.06.20 *

 

Korte-termijn verhuur

Kan ik nog een voertuig huren en terug inleveren?

Jazeker. Een aantal verhuurlocaties hanteert beperkte openingsuren, vooral in treinstations en op luchthavens. Contacteer de verhuurder om na te gaan of de verhuurlocatie geopend is en reserveer op voorhand. De verhuurders hanteren strikte maatregelen op vlak van social distancing in hun kantoren en zorgen voor een volledig gereinigd voertuig.

 

Mijn (leasing- of huur)voertuig

Welke maatregelen gelden voor verplaatsingen met de auto binnen België?

Er moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neusbedekking wordt sterk aanbevolen.

Het gebruik van flexibele, doorzichtige schermen tussen de inzittenden mag als alternatief gebruikt worden voor de 1,5m-regel. De technische voorwaarden waaraan deze schermen moeten voldoen zijn een gewestelijke bevoegdheid. U vindt hier de link naar de VlaamseBrusselse en Waalse instructies ter zake.

Mag ik naar het buitenland met mijn wagen?

België laat toe dat u zich verplaatst van en naar een land in de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Ijsland en Noorwegen.

Niet elk van deze landen laat echter vandaag Belgen toe vrij het land in te reizen. Sommige landen stellen bijkomende eisen zoals een verplichte quarantaine, andere landen verbieden de toegang tot hun grondgebied bv. voor toeristische doeleinden.

Wilt u vanuit deze landen verder doorreizen naar een gebied buiten de EU dan dient u op voorhand na te gaan of dit mogelijk is.

U kan via deze link nagaan welke regels gelden in het land van bestemming of doorreisland.

Kan ik naar de technische controle met mijn wagen?

De regelingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillen:

Vlaams Gewest
Voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni 2020 moesten gekeurd worden, krijgen uitstel tot en met 4 november 2020.

 • Dit uitstel geldt voor alle periodieke keuringen, met inbegrip dus van de eerste keuring (trekhaak, eerste keuring personenwagens na 4 jaar, eerste keuring bestelwagens na inschrijving).
 • De referentiedatum van de keuring wijzigt niet. M.a.w. De verlenging van het keuringsbewijs tot 4 november 2020 impliceert niet dat een voertuig volgend jaar ook pas tegen 4 november 2021 moet gekeurd zijn. Voorbeeld: Stel dat je wagen normaal tegen 18 april 2020 moest worden gekeurd, dan komt je wagen in aanmerking voor een uitstel tot 4 november 2020. Als de inhaalkeuring uiteindelijk plaatsvindt op bijvoorbeeld 2 november 2020, dan zal het keuringsbewijs geldig zijn tot 18 april 2021. In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger. In die optiek kan u klanten die onder het uitstel vallen, alvast aanraden de komende maanden een afspraak te maken om lange wachtrijen te vermijden in oktober/november. 
 • Hoewel controles in het buitenland op geldigheid van een keuringsbewijs eerder zeldzaam zijn, heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een drietalig document (Nederlands, Frans en Engels) opgesteld met toelichting over de COVID-19-maatregelen, te gebruiken bij eventuele controles in het buitenland. U kan dat document hier downloaden. 
 • Voertuigen die gekeurd hadden moeten zijn vòòr 13/3/2020 moeten onmiddellijk naar de keuring en er zal een toeslag wegens laattijdige keuring van toepassing zijn. De periode van 13 maart tot en met 3 mei, waarin de keuringscentra slechts beperkt of niet open waren, wordt niet meegeteld in de berekening van laattijdigheid.
 • Voor voertuigen die op 4 juni 2020 of later een periodieke of eerste keuring moeten ondergaan, is er  geen uitstel, zij moeten aangeboden worden zoals voorzien was.
 • Afhankelijk van het keuringscentrum, kan het nemen van een afspraak verplicht zijn. Het is aan te raden om dat in de huidige omstandigheden te doen.

Waals Gewest
De geldigheidsduur van alle keuringscertificaten die tussen 1 maart 2020 en 3 mei 2020 zijn verlopen, wordt met 6 maanden verlengd.
De geldigheidsduur van de keuringscertificaten die tussen 4 mei 2020 en 31 mei 2020 aflopen, wordt met 1 maand verlengd.

 • Dit uitstel geldt voor alle periodieke keuringen, met inbegrip dus van de eerste keuring (trekhaak, eerste keuring personenwagens na 4 jaar, eerste keuring bestelwagens na inschrijving). 
 • De referentiedatum van de keuring wijzigt niet. M.a.w. een voertuig dat op 20 maart 2020 had gekeurd moeten zijn en dat nu een uitstel geniet tot 20 september 2020, zal in 2021 uiterlijk op 20 maart terug gekeurd moeten worden. In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger.  
 • Voertuigen die gekeurd hadden moeten zijn vòòr 1/3/2020 moeten onmiddellijk naar de keuring en er zal een toeslag wegens laattijdige keuring van toepassing zijn.
 • Voor voertuigen die op 1 juni 2020 of later een periodieke of eerste keuring moeten ondergaan is er geen uitstel, zij moeten aangeboden worden zoals voorzien was.
 • Het nemen van een afspraak in de Waalse keuringscentra is verplicht. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht.

Brussels Gewest

De geldigheidsduur van alle keuringscertificaten die tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 zijn verlopen, wordt met 6 maanden verlengd.
De geldigheidsduur van de keuringscertificaten die tussen 1 juni 2020 en 31 juli 2020 aflopen, wordt met 2 maanden verlengd.

 • Dit uitstel geldt voor alle periodieke keuringen, met inbegrip dus van de eerste keuring (trekhaak, eerste keuring personenwagens na 4 jaar, eerste keuring bestelwagens na inschrijving).
 • De referentiedatum van de keuring wijzigt niet. M.a.w. een voertuig dat op 20 maart 2020 had gekeurd moeten zijn en dat nu een uitstel geniet tot 20 september 2020, zal in 2021 uiterlijk op 20 maart gekeurd moeten worden. In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger.  
 • Voertuigen die gekeurd hadden moeten zijn vòòr 1/3/2020 moeten onmiddellijk naar de keuring en er zal een toeslag wegens laattijdige keuring van toepassing zijn.
 • Voor voertuigen die op 1 augustus 2020 of later een periodieke of eerste keuring moeten ondergaan is er geen uitstel, zij moeten aangeboden worden zoals voorzien was.
 • Het nemen van een afspraak in de Brusselse keuringscentra is verplicht.

Financiële aspecten

Krijg ik als bedrijf of als private lease klant betalingsuitstel van mijn leasemaatschappij?

Leasingmaatschappijen vallen niet onder toepassing van de afspraken die de banken maakten met de overheid over kredietverstrekking en uitstel van betaling. Zoals voor elke andere leverancier of dienstverlener dienen de facturen aan de leasemaatschappijen doorbetaald te worden.

Mag/kan de werknemer zijn bedrijfswagen behouden tijdens de periode dat hij verplicht moet telewerken?

Bij telewerk blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd verder bestaan. Dus ook het recht op loon. Het privégebruik van de bedrijfswagen vormt een loonvoordeel.

Indien de werknemer de bedrijfswagen in normale omstandigheden ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, blijft dit voordeel ook bestaan bij telewerk.  Het feit dat de werknemer geen woon-werkverplaatsingen meer heeft als gevolg van het verplicht telewerk, doet hier geen afbreuk aan.

Mag/kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus?

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever in eerste instantie gewaarborgd loon verschuldigd. Tijdens de periode gedekt door gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op loon en dus ook het voordeel van de bedrijfswagen. 
Eenmaal de periode van gewaarborgd loon verstreken, kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen. Het recht op loon is namelijk verloren gegaan.

Bij tijdelijke werkloosheid (om economische redenen of wegens overmacht) ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren. De werkgever kan dan ook beslissen om de bedrijfswagen terug te vorderen vanaf het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid, of vanaf een later moment.

Moet de werknemer de bedrijfswagen inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard.

Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook op de terbeschikkingstelling van de wagen. De werknemer wordt dan, vanaf de dag dat de wagen opnieuw ter beschikking staat, opnieuw belast op het bijhorende voordeel van alle aard.

Het verplicht inleveren van de bedrijfswagen tijdens een langdurige ziekteperiode of een periode van tijdelijke werkloosheid kan uiteraard voor verwarring en discussie zorgen. Een werkgever moet dus zeker nagaan of de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, ‘car policy’, het arbeidsreglement of …. regels vastleggen over de inlevering van de bedrijfswagen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode die niet gedekt is door gewaarborgd loon.

Let op! Als hierover nog geen regels zijn vastgelegd, betekent dit niet dat de werkgever de bedrijfswagen niet mag terugvorderen. Hij doet dit best wel in overleg met de betrokken werknemers.

Blijft een werknemer die verplicht telewerk doet belast op het VAA op de bedrijfswagen ook al wordt deze niet meer gebruikt?

De werknemer behoudt de mogelijkheid om de wagen verder te gebruiken voor persoonlijke verplaatsingen (binnen de algemene beperkingen die tijdens deze crisisperiode van kracht zijn).  De werknemer wordt dan ook verder belast op het VAA verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen.

Moet ik als werkgever de RSZ solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens blijven betalen?

Deze bijdrage blijft verschuldigd voor de maanden waarin er nog privégebruik van de wagen mogelijk was. Enkel wanneer er aantoonbaar geen privégebruik van de wagen mogelijk was gedurende een volledige kalendermaand, is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. De werkgever moet dit te allen tijde kunnen aantonen ten aanzien van de RSZ.