Corona

Hierna vindt u een lijst met veelgestelde vragen door klanten en bedrijfswagengebruikers  die we permanent up to date zullen houden zolang de crisis aanhoudt.
 

OPGELET: alle antwoorden zijn onder voorbehoud van eventuele verdere nieuwe preciseringen in het ministerieel besluit waarvan we deze week publicatie verwachten.
* laatste update 12.05.20 *

 

Korte-termijn verhuur

Kan ik nog een voertuig huren en terug inleveren?

Jazeker. Een aantal verhuurlocaties hanteert beperkte openingsuren, vooral in treinstations en op luchthavens. Contacteer de verhuurder om na te gaan of de verhuurlocatie geopend is en reserveer op voorhand. De verhuurders hanteren strikte maatregelen op vlak van social distancing in hun kantoren en zorgen voor een volledig gereinigd voertuig.

 

Mag ik een bestelwagen huren om te verhuizen?

Alle verhuizingen zijn toegestaan.

Mijn (leasing- of huur)voertuig

Mag ik me nog met de auto verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk:

  • Professionele verplaatsingen en woon- werkverkeer;
  • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen in handelszaken die geopend zijn, bijstand aan hulpbehoevenden, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.)
  • Bezoek aan één enkel ander huishouden

Toeristische uitstappen en verplaatsingen naar een tweede verblijf zijn niet toegestaan.

Een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet worden gerespecteerd. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Kan ik mijn leasemaatschappij nog contacteren?

Alle leasemaatschappijen blijven bereikbaar tijdens hun normale openingstijden, het grootste deel van het personeel doet aan telewerk.

Word ik nog geholpen in geval van pech?

Alle pechverhelping is operationeel.

Kan ik mijn leasewagen die einde contract is inleveren?

Ja, dit is toegestaan. Een aantal leasecontracten die afliepen tijdens de lockdown werden verlengd.

Contacteer uw leasemaatschappij of werkgever voor specifieke afspraken ter zake.

Kan ik een nieuwe bedrijfswagen bestellen bij mijn leasemaatschappij?

Nieuwe bestellingen kunnen geplaatst worden en u kan, op afspraak, bij de garages auto’s gaan bekijken en bestellen.

Kan ik mijn nieuwe bedrijfswagen die klaarstaat voor aflevering ophalen bij de garage?

Ja, dat kan. Hou er rekening mee dat in de eerste weken na de heropstart begin mei nog vertragingen mogelijk zijn.  Ook nummerplaten worden op normale wijze afgeleverd door de DIV. De concessiehouders hanteren strikte maatregelen om de wagens gereinigd af te leveren.  

Welke diensten zijn beschikbaar voor mijn voertuig?

Alle (naverkoop)diensten zijn operationeel zoals onderhoud en herstelling, bandenwissels, carrosserie- en glasherstelling, carwash, tankstations, verzekeraars,…

De meeste van deze actviteiten zijn OP AFSPRAAK.

Kan ik naar de technische controle met mijn wagen?

De regelingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillen:

Vlaanderen

Indien uw voertuig moest gekeurd worden in de periode tussen 13 maart en 3 juni 2020, wordt automatisch een verlenging tot 4 november 2020 toegekend. U kan vanaf heden wel terecht voor alle keuringen in de keuringscentra, op afspraak.

Wallonië

Indien uw voertuig moest gekeurd worden in de periode vanaf 1 maart , wordt automatisch een verlenging van de periode met 6 maanden toegekend.

De keuringstations zijn momenteel beperkt open, op afspraak.

Brussel

Indien uw voertuig moest gekeurd worden in de periode vanaf 1 maart, wordt automatisch een verlenging van de periode met 6 maanden toegekend.

Keuringscentra zijn open op afspraak.

Financiële aspecten

Krijg ik als bedrijf of als private lease klant betalingsuitstel van mijn leasemaatschappij?

Leasingmaatschappijen vallen niet onder toepassing van de afspraken die de banken maakten met de overheid over kredietverstrekking en uitstel van betaling. Zoals voor elke andere leverancier of dienstverlener dienen de facturen aan de leasemaatschappijen doorbetaald te worden.

Mag/kan de werknemer zijn bedrijfswagen behouden tijdens de periode dat hij verplicht moet telewerken?

Bij telewerk blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd verder bestaan. Dus ook het recht op loon. Het privégebruik van de bedrijfswagen vormt een loonvoordeel.

Indien de werknemer de bedrijfswagen in normale omstandigheden ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, blijft dit voordeel ook bestaan bij telewerk.  Het feit dat de werknemer geen woon-werkverplaatsingen meer heeft als gevolg van het verplicht telewerk, doet hier geen afbreuk aan.

Mag/kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus?

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever in eerste instantie gewaarborgd loon verschuldigd. Tijdens de periode gedekt door gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op loon en dus ook het voordeel van de bedrijfswagen. 
Eenmaal de periode van gewaarborgd loon verstreken, kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen. Het recht op loon is namelijk verloren gegaan.

Bij tijdelijke werkloosheid (om economische redenen of wegens overmacht) ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren. De werkgever kan dan ook beslissen om de bedrijfswagen terug te vorderen vanaf het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid, of vanaf een later moment.

Moet de werknemer de bedrijfswagen inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard.

Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook op de terbeschikkingstelling van de wagen. De werknemer wordt dan, vanaf de dag dat de wagen opnieuw ter beschikking staat, opnieuw belast op het bijhorende voordeel van alle aard.

Het verplicht inleveren van de bedrijfswagen tijdens een langdurige ziekteperiode of een periode van tijdelijke werkloosheid kan uiteraard voor verwarring en discussie zorgen. Een werkgever moet dus zeker nagaan of de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, ‘car policy’, het arbeidsreglement of …. regels vastleggen over de inlevering van de bedrijfswagen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode die niet gedekt is door gewaarborgd loon.

Let op! Als hierover nog geen regels zijn vastgelegd, betekent dit niet dat de werkgever de bedrijfswagen niet mag terugvorderen. Hij doet dit best wel in overleg met de betrokken werknemers.

Blijft een werknemer die verplicht telewerk doet belast op het VAA op de bedrijfswagen ook al wordt deze niet meer gebruikt?

De werknemer behoudt de mogelijkheid om de wagen verder te gebruiken voor persoonlijke verplaatsingen (binnen de algemene beperkingen die tijdens deze crisisperiode van kracht zijn).  De werknemer wordt dan ook verder belast op het VAA verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen.

Moet ik als werkgever de RSZ solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens blijven betalen?

Deze bijdrage blijft verschuldigd voor de maanden waarin er nog privégebruik van de wagen mogelijk was. Enkel wanneer er aantoonbaar geen privégebruik van de wagen mogelijk was gedurende een volledige kalendermaand, is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. De werkgever moet dit te allen tijde kunnen aantonen ten aanzien van de RSZ.

Is er uitstel van betaling of uitstel van de termijn voor doorgeven van de identiteit van de bestuurder voor PV’s en onmiddellijke inningen?

De overheid voorziet hiervoor tot dusver geen uitstel.

Voor lease- en huurwagens zal de leasemaatschappij indien de gebruikelijke bestuurder bekend is, de identiteit doorgeven aan de DIV en zal de boete rechtstreeks bij de betrokkene terechtkomen. Deze dient de boete te betalen binnen de voorziene termijn. Indien er geen gebruikelijke bestuurder bekend is, dan zal de boete terechtkomen bij de werkgever van de betrokkene die dan binnen de 2 weken verplicht de identiteit van de bestuurder dient door te geven.